Uw toekomst in China Uw toegang tot China

 

Yujie Far East Intermediary Services

 

China business consultants en Yujie

Yujie Services is opgericht in 1996 en gevestigd te Utrecht.

Het management van Yujie heeft al een jarenlange ervaring in de correspondentie en de omgang met Chinezen opgebouwd en is zodoende vertrouwd geraakt met taal en cultuur. Bovendien beschikt Yujie over een grondige kennis van de marktomstandigheden van zowel het verleden als van het zich zeer snel veranderende heden in het land.

Yujie Services is met name gespecialiseerd in het begeleiden van (Nederlandse) bedrijven ter plaatse gedurende de onderhandelingen met Chinese partners. De methoden en tactieken van beide kanten moeten namelijk goed bekend zijn, wil de voortgang van het onderhandelingsproces niet ernstig gehinderd worden en uiteindelijk afbreken door onnodige misverstanden.

Daarbij hoort het optimaal laten verlopen van de communicatie en de zorg voor een goede informatievoorziening, want daar schort het meestal aan in de contacten van Chinese zakenpartners met vertegenwoordigers van westerse ondernemingen.

Yujie kent een eigen netwerk van contacten, vooral in de provincie Jiangsu, economisch gezien één van de belangrijkste provincies van China. Yujie heeft op verschillende plaatsen en niveaus goede ingangen weten te vinden bij de Chinese overheid, maar ook bij het moderne Chinese zakenleven, met enkele vertegenwoordigingen, tot stand gekomen via oude relaties. Yujie werkt vanuit een regionale in plaats van de gebruikelijke centrale optiek en op deze wijze is de firma bezig zich een steeds betere toegang te verwerven tot het belangrijkste deel van de Chinese markt.

De contacten met de Chinese overheid of met andere partijen zijn rechtstreeks en de correspondentie wordt geheel in het Chinees gevoerd. Op die manier is het mogelijk om veel misverstanden te voorkomen en kunnen uitspraken en toezeggingen meteen op hun waarde worden beoordeeld en geverifieerd. De Nederlandse achtergrond maakt, dat de wensen en verlangens van Nederlandse kant beter kunnen worden overgebracht. Een ander voordeel is dat de correspondentie meestal veel vlotter verloopt en persoonlijk contact draagt hier toe bij. Wel hanteren de verschillende Chinese overheden - maar ook de bedrijven - hun eigen tijdschema met bijbehorende prioriteiten. Een tweede waarschuwing is hier op zijn plaats: van Chinese kant is men zelden scheutig met het geven van door Nederlandse bedrijven als relevant veronderstelde informatie, wanneer men probeert slechts vanuit Nederland alles voor te bereiden. Buitenlandse partijen worden geacht de Chinese partners eerst te ontmoeten, alvorens men serieus tot zaken kan komen, vergezeld van een bijbehorende uit te wisselen stroom van informatie.

Het leggen van de eerste contacten, het voeren van de eerste gesprekken en de verdere onderhandelingen blijkt vaak voor Nederlandse partijen een nogal moeilijke zaak. Yujie is juist gespecialiseerd in het voeren van nderhandelingen met Chinese partners. Of het nu gaat om een verkoopcontract, het opzetten van een of andere vorm van vertegenwoordiging of een distributienetwerk tot aan het oprichten van een joint venture, Yujie is vertrouwd met de gang van zaken en wat er gewoonlijk allemaal nog meer bij komt kijken.

 


 

Wat zegt de naam Yujie/? (What's in the name?)

De naam Yujie betekent letterlijk 'grensoverschrijdend'.

Het is tegelijk een samentrekking van de Chinese woorden voor 'Utrecht' (Yuhe/) en 'zakenwereld' (shangjie/) of 'de wereld' (shijie/).

Men kan de naam van de firma dus op verschillende manieren vertalen en deze 'dubbelzinnigheid' komt goed van pas:

 1. Utrechtse kringen;
 2. Utrechtse handelskringen/zakenwereld;
 3. Utrecht en de wereld;
 4. Utrecht en omgeving/de regio Utrecht;

   Wanneer 'Yu' letterlijk wordt vertaald:

 5. grensoverschrijdend/grensverleggend;
 6. de wereld over(steken);
 7. de reikwijdte van een bepaald gebied te buiten gaan
    ofwel verschillende culturen bijeenbrengend?!

Deze mogelijkheden belichamen alle de naam van de firma.

De firma wil met deze naam enerzijds haar vestigingsplaats vertegenwoordigen en anderzijds bruggen slaan tussen de Nederlandse en de Chinese cultuur.

Spreek de naam uit als (Nederlandse spellingwijze):   Juu-dzjie-eh

 


 

Yujie Far East Intermediary Services ®

China Business Consultancy
Telefoon: 030 - 2 51 82 51
Fax: 030 - 2 51 80 81
Mobiel: 06 - 38 52 81 64
e-mail: info@yujie.nl
mail@yujie.nl
Adres: Pieter Saenredamstraat 20
3583 TC  UTRECHT

 

Terug