!

De Nederlandse exportwereld kampt nog steeds met een groot tekort aan goed opgeleide export managers met de nodige ervaring en daardoor missen bedrijven nog dagelijks orders bij voldoende exportkansen. Mensen die in allerijl opgeleid worden, zijn slechts beperkt inzetbaar en uit vrees voor teruglopende orders reageert men door te bezuinigen op de kosten van het personeel dat de orders niet alleen moet verwerven, maar ook adequaat moet begeleiden. De kwaliteit van het export management komt daarbij in het gedrang en orders worden verkeerd afgewikkeld waardoor behalve het imago van het Nederlandse bedrijfsleven ook de export zelf direct schade lijdt...

 


Bent u misschien op zoek naar een export manager speciaal voor de Chinese markt en u kunt geen geschikte kandidaten vinden?
Mist u daardoor orders?Hebt u wel voldoende China expertise in huis om deze markt te kunnen bewerken?Zoals u weet, geldt de Chinese markt in de marketingwereld als de ultieme uitdaging!Waar vindt u de deskundigheid die u met succes de weg wijst en u begeleidt bij al uw activiteiten?

 


 

Yujie Services kan u meerdere oplossingen bieden als het gaat om interim management voor exportzaken en aanverwante activiteiten richting China.

U zoekt handelspartners, een manager export planning, een marktonderzoeker, een export coördinator voor de afwikkeling van transacties, iemand met kennis en ervaring van de Chinese markt en last but not least iemand die de moeizame communicatie met Chinese contactpersonen voor u regelt?

 

 

Yujie Services biedt het bovenstaande en nog veel meer. Voor advies en bemiddeling inzake handelspartners en hun kwaliteiten, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, speciale wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden, dit is het werk waar bijna alleen Yujie Services zich volledig mee bezighoudt.

De firma Yujie Services houdt zich al tien jaar bezig met advies en bemiddeling ten behoeve van Nederlandse bedrijven die in China activiteiten wensen te ontplooien. Daarnaast verricht Yujie Services marktonderzoek op locatie en verzorgt zij de communicatie in het Chinees. Op die manier worden de grootste barrières, d.w.z. moeizame communicatie en het op tafel krijgen van de juiste informatie, sneller en doeltreffender geslecht. Yujie Services beschikt over een eigen netwerk van contacten, met name in de provincie Jiangsu.

De doelgroep van Yujie Services is het midden- en kleinbedrijf. Voor het MKB wordt de Chinese markt steeds aantrekkelijker. De kosten en de benodigde tijd voor het op gang brengen van activiteiten, naast communicatieproblemen en het vergaren van informatie, maken de markt voor deze bedrijven echter moeilijker toegankelijk. Een intermediair kan dan uitkomst bieden. De markt biedt voldoende kansen en bot vangen is dan echt niet nodig.

Het belang van het laatste stukje in het exportproces - kennis en inzicht gericht op een specifieke exportmarkt - is cruciaal voor zakelijk succes, zeker op een markt waar het cultuurverschil zo'n grote rol speelt.

Ga eens na wat uw bedrijf kan uitbesteden. Voor zaken die vanuit Nederland geregeld kunnen worden biedt telewerken tegenwoordig veel mogelijkheden en flinke kostenbesparingen.

Wilt u meer weten? Stuur een mailtje naar: info@yujie.nl.

 

Terug